آدرس
آدرس : کرج ، هفت تیر ، جنب سینما سپنتا ، خیابان شفیعی زاده ، پلاک 70
موبایل
یارانامه : repairs@karajtvrepairs.com
Website
تارنما :